Sökmotoroptimering, från engelskans Search Engine Optimisation eller förkortat SEO, är ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att få en hemsida till företaget att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar på sökmotorer.

Eftersom rangordningen av hemsidor sker automatiskt genom algoritmer kan man försöka att till webbplatsägarens fördel sökoptimera i den bedömning av en hemsida som sökmotorerna gör genom att vår webbyrå i Stockholm genomför ändringar i de faktorer som algoritmerna tar hänsyn till.

I sökmotoroptimering hör både de tekniska och kreativa komponenterna som behövs för att förbättra placeringingen, öka medvetenhet och driva trafik i sökmotorer. Inom sökmotoroptimering finns det tusentals olika faktorer som avgör vilken placering en sida får i sökmotorer. Allt ifrån innehållet som finns på din hemsida till hur andra webbplatser länkar till sidan. Det kan också handla om att strukturera din hemsida på ett sätt som gör att sökmotorer enkelt kan hitta och indexera den.

Något som blir allt viktigare inom SEO är att bygga sidor och skapa innehåll som även tilltalar användaren och inte enbart sökmotorerna.

Vår webbyrå är övertygade att en tekniskt optimerad hemsida med bra innehåll tar ditt företag till toppen av sökmotorerna.

Sökoptimering
Sökoptimering

Synas bättre på Google med sökoptimering?