Cookies

Webbyrågruppen Stockholm använder cookies.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta.

En cookie är en kort text som skickas från en hemsida till din webbläsare och sedan lagras i ditt system.

Webbyrågruppen Stockholm använder cookies för att anpassa informationen på våra hemsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser. Cookies anpassar också den information som visas på hemsidan nästa gång du besöker sidan.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från Webbyrågruppens hemsida kan du välja att lämna hemsidan eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies.

Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion.

Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av Webbyrågruppens sidor.

Webbyrågruppen Stockholm

Mediebyrån

Fem stjärnor webbyrå Stockholm
Webbyrå Webbyrå som hjälper företag med marknadsföring
Webbyrå recensioner

© Webbyrågruppen